Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức MIDIMO Co. và các công ty con/ chi nhánh (“MIDIMO,” “chúng tôi”, “chúng tôi” và / hoặc “của chúng tôi”) xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập trực tuyến (ví dụ: thông qua trang web của MIDIMO) và ngoại tuyến (ví dụ: , thông qua các kênh hỗ trợ khách hàng, các địa điểm bán lẻ của chúng tôi và các hoạt động quảng cáo trực tiếp) (gọi chung là "Dịch vụ"). Chính sách bảo mật này giải thích các loại dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý, cách chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ dữ liệu cũng như các lựa chọn có sẵn cho bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu của bạn.


Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp từ bạn

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn mở tài khoản, đặt hàng, yêu cầu nhận email hoặc tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội. Các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập trực tiếp từ bạn bao gồm:
• Thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư và số điện thoại của bạn;
• Thông tin tài khoản, chẳng hạn như tên người dùng và mật khẩu của bạn;
• Thông tin thanh toán, chẳng hạn như chi tiết thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán;
• Thông tin tùy chọn bạn có thể chọn cung cấp, chẳng hạn như ngày sinh, giới tính của bạn; và
• Bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Thông tin về dịch vụ mà bạn sử dụng tại MIDIMO

Chúng tôi thu thập thông tin dịch vụ mà bạn sử dụng tại MIDIMO, chẳng hạn như các sản phẩm bạn mua hoặc sự quan tâm của bạn đến sản phẩm.

Chương trình giới thiệu bạn bè

Nếu bạn sử dụng dịch vụ giới thiệu bạn bè của MIDIMO để nói về chúng tôi với những người bạn khác, chúng tôi có thể thu thập tên và địa chỉ email của các bạn ấy để gửi email chào mừng và tiếp theo sau đó là một email nữa mời các bạn ấy mua sắm tại MIDIMO. Chúng tôi lưu trữ thông tin của những khách hàng bạn giới thiệu để gửi các email như thế này đồng thời quản lý và theo dõi sự thành công của chương trình giới thiệu bạn bè này.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Khi bạn truy cập Dịch vụ thông qua mạng xã hội, chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cài đặt trên mạng xã hội ấy. Nếu bạn tương tác với chúng tôi trên các trang mạng xã hội, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về những tương tác đó. Thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, hình ảnh và địa chỉ email của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp danh sách gửi thư và các nguồn có sẵn công khai hoặc bạn bè giới thiệu bạn với MIDIMO.

Thông tin thu thập bằng phương tiện tự động

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, một số thông tin nhất định sẽ được hệ thống tự động thu thập. Để thu thập thông tin này, chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ tương tự. “Cookie” là tệp văn bản mà trang web gửi tới máy tính của khách truy cập hoặc thiết bị được kết nối internet khác để nhận dạng duy nhất trình duyệt của khách truy cập hoặc lưu trữ thông tin/cài đặt trong trình duyệt A “web beacon,” also known as a pixel tag or clear GIF, được sử dụng để truyền thông tin trở lại máy chủ của trang web. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của bạn theo thời gian và trên các trang web của bên thứ ba.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động có thể bao gồm:
URL giới thiệu khách truy cập vào trang web của chúng tôi;
Cụm từ tìm kiếm được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;
Thông tin chi tiết về các thiết bị được sử dụng để truy cập các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, thông tin thiết bị và thông tin hệ điều hành);

Thông tin chi tiết về tương tác của bạn với các trang web của chúng tôi (chẳng hạn như ngày, giờ, thời gian lưu trú và các trang cụ thể được truy cập trong các lần truy cập vào trang web của chúng tôi và những email nào bạn có thể đã mở); và
Thông tin sử dụng (chẳng hạn như số lượng và tần suất khách truy cập vào trang web của chúng tôi).

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này với tài khoản MIDIMO của bạn nếu bạn có, thiết bị bạn sử dụng để kết nối với Dịch vụ của chúng tôi hoặc gửi email hoặc tài khoản truyền thông xã hội mà bạn sử dụng để tương tác với MIDIMO.

Dịch vụ quảng cáo và phân tích được cung cấp bởi người khác

Chúng tôi có thể cho phép người/đơn vị khác thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ phân tích và phân phối quảng cáo trên internet và trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động. Các người/đơn vị này có thể sử dụng cookie, web beacons và các công nghệ khác để thu thập thông tin về Dịch vụ bạn sử dụng cũng như các trang web và ứng dụng khác, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thông tin mạng di động, trang đã xem, thời gian lưu trú trên trang hoặc trong ứng dụng, các liên kết được nhấp vào và thông tin chuyển đổi. Thông tin này có thể được MIDIMO và những người/đơn vị khác sử dụng để phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của nội dung nhất định, phân phối quảng cáo và nội dung hướng đến sự quan tâm của bạn về dịch vụ của chúng tôi và các trang web khác, nhằm hiểu rõ hơn hoạt động trực tuyến của bạn.

Người dùng Châu Âu có thể chọn không tham gia nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu thông qua European Interactive Digital Advertising Alliance.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp các sản phẩm bạn yêu cầu, để duy trì, tùy chỉnh tài khoản của bạn và các tương tác giữa chúng ta và cũng nhằm cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin thu thập được để:

Giới thiệu với bạn về các Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

Trả lời các yêu cầu, thắc mắc, ý kiến và đề xuất của bạn;
Tạo điều kiện cho sự tham gia của bạn với Dịch vụ, bao gồm cho phép bạn đăng nhận xét và đánh giá;

Cung cấp các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác;

Tiến hành hoặc quản trị các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường khác; và
Bảo vệ chống lại, xác định, điều tra và phản hồi gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin thu thập được:
• Với các nhà cung cấp thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng và thanh toán, dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị;
• Với các đối tác được chọn là một phần của chương trình khuyến mãi đồng tài trợ;
• Để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc các quy định bắt buộc, bảo vệ quyền hoặc tài sản của MIDIMO, bảo vệ sự an toàn của khách hàng và người dùng trang web của chúng tôi hoặc công chúng và bảo vệ trách nhiệm pháp lý;
• Trong liên kết, hoặc trong quá trình đàm phán sáp nhập, bán tài sản công ty, tài chính hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi một công ty khác;
• Giữa các công ty hiện tại và tương lai của MIDIMO bao gồm công ty mẹ, công ty con, chi nhánh và các công ty khác thuộc quyền kiểm soát và quyền sở hữu chung; và
• Với sự đồng ý của bạn và theo định hướng của bạn.
Khi bạn cung cấp đánh giá sản phẩm hoặc nội dung người dùng khác, nội dung đó sẽ được đăng công khai. Những người dùng khác có thể thấy tên của bạn hoặc thông tin mà bạn đăng.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với các bên thứ ba được chọn để họ có thể liên lạc với bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba như vậy, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ hi@midimo.vn.

Quyền và lựa chọn của bạn

Quản lý hoặc xóa tài khoản MIDIMO của bạn
Bạn có thể xem lại, cập nhật hoặc sửa đổi thông tin tài khoản của mình, bao gồm thông tin hồ sơ và liên hệ, bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản MIDIMO của bạn. Bạn có thể xóa tài khoản MIDIMO bằng cách gửi email tới hi@midimo.vn

Chọn không tham gia tiếp thị qua email
Bạn có thể hủy đăng ký nhận email quảng cáo của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách làm theo các hướng dẫn được bao gồm trong các email đó. Nếu bạn chọn không tham gia nhận thông báo như vậy, hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục gửi cho bạn email không mang tính quảng cáo (chẳng hạn như email xác nhận đơn hàng hoặc email về các thay đổi đối với các điều khoản pháp lý của chúng tôi).

Hạn chế cookies
Hầu hết các trình duyệt web được cài đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Thông thường bạn có thể chọn xóa hoặc từ chối cookie trên trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến tiện ích và chức năng trên trang web của chúng tôi.

Trẻ em
Dịch vụ của chúng tôi không được thiết kế cho trẻ em và không cố ý thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ đã cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, vui lòng cho chúng tôi biết tại hi@midimo.vn và chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của mình.

Chuyển dữ liệu
MIDIMO có trụ sở tại Việt Nam, chúng tôi có các hoạt động, tổ chức tại Việt Nam và các nước khác. Do đó, chúng tôi có thể chuyển, lưu trữ hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn trong phạm vi mà ở đó có thể mức độ bảo vệ dữ liệu không được tương đương như ở nhà bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ thích đáng trong phạm vi pháp lý mà chúng tôi xử lý.

Cư dân của khu vực kinh tế châu Âu
Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), bạn có các quyền và bảo vệ nhất định theo luật liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Cơ sở pháp lý để xử lý
Nếu bạn là cư dân của EEA, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi:
• Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện trách nhiệm của chúng tôi theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ: xử lý thanh toán và cung cấp các sản phẩm MIDIMO bạn đã đặt hàng).
• Chúng tôi có quyền lợi hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin tiếp thị cũng như cung cấp, bảo mật và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.
• Chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm như vậy.

Yêu cầu chủ đề dữ liệu
Nếu bạn là cư dân của EEA, bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi lưu giữ và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được sửa chữa, cập nhật hoặc xóa. Bạn cũng có quyền phản đối hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế, xử lý nhất định. Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ hi@midimo.vn như được nêu dưới đây. Nếu bạn có tài khoản MIDIMO, bạn cũng có thể xem lại, cập nhật và xóa dữ liệu cá nhân nhất định bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình.

Liên kết đến các trang web khác và nội dung của bên thứ ba
Chúng tôi có thể cung cấp liên kết đến các trang web, dịch vụ và ứng dụng của bên thứ ba, không được MIDIMO điều hành hoặc kiểm soát, chẳng hạn như Facebook. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không có trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực hiện các dịch vụ của bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách bảo mật của bất kỳ dịch vụ bên thứ ba nào trước khi cung cấp thông tin đến hoặc thông qua chúng.

Dịch vụ có thể bao gồm nguồn cấp dữ liệu hoạt động, nút và tiện ích truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút "Thích" của Facebook hoặc nút "Chia sẻ mục này". Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của dịch vụ bên thứ ba cung cấp tính năng này.

Lưu trữ dữ liệu
Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân của chúng tôi dựa trên nhu cầu kinh doanh và các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân thu thập được miễn là cần thiết cho (các) mục đích xử lý và bất kỳ mục đích liên quan nào khác được phép. Ví dụ: chúng tôi có thể giữ lại các chi tiết giao dịch và thư từ nhất định cho đến khi thời hạn khiếu nại phát sinh từ giao dịch đã hết hạn.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi
Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật chính sách trên trang web kèm theo thời gian sửa đổi gần nhất. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về tài liệu, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo bổ sung. Bạn nên định kỳ xem lại Chính sách bảo mật hiện tại của Midimo để được thông báo về các hoạt động dữ liệu cá nhân của chúng tôi.

Liên hệ với MIDIMO
Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại liên quan đến Chính sách bảo mật này hoặc muốn cập nhật tùy chọn hoặc thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp bên dưới. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để phản hồi yêu cầu của bạn.

Công Ty Cổ Phần M Concept
369 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Email: hi@midimo.vn