Chính sách bảo hành

1. Các hàng hóa thuộc diện được bảo hành

 • Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất.
 • Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.
 • Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.
 • Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.
 • Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).
 • Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất, đơn vị phân phối trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

  2. Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ bị tính phí bảo hành

 • Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.
 • Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1 của chính sách bảo hành.
 • Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.
 • Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm;
 • Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.
 • Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của MIDIMO sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

 3. Thời gian bảo hành dự kiến

 • Thời gian bảo hành theo chính sách của nhà sản xuất.

 4. Chi phí bảo hành

 • Việc bảo hành các sản phẩm thuộc diện được bảo hành sẽ do MIDIMO chi trả.
 • Việc bảo hành các sản phẩm không thuộc diện được bảo hành theo mục 2 của chính sách bảo hành sẽ do khách hàng chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí vận chuyển, chi phí sửa chữa, chi phí thay thế linh kiện.... và các chi phí liên quan khác.