Đơn Hương

 Tinh dầu bạc hà
 Tinh dầu đinh hương
 Tinh dầu gừng
 Tinh dầu hồi
 Tinh dầu khuynh diệp
 Tinh dầu quế
 Tinh dầu sả chanh
 Tinh dầu thông
 Tinh dầu vỏ bưởi
 Tinh dầu vỏ cam
 Tinh dầu vỏ quýt