Đơn Hương

-40%
 Oải hương

Oải hương

167,400₫ 279,000₫

-40%
 Tràm Trà

Tràm Trà

113,400₫ 189,000₫

-40%
 Tràm gió

Tràm gió

112,200₫ 187,000₫

-40%
 Hoa lài

Hoa lài

207,000₫ 345,000₫

-40%
 Hoàng đàn

Hoàng đàn

117,600₫ 196,000₫

-40%
 Đàn hương

Đàn hương

153,000₫ 255,000₫

-40%
 Thông

Thông

107,400₫ 179,000₫

-40%
 Sả chanh

Sả chanh

119,400₫ 199,000₫

-40%
 Gừng

Gừng

201,600₫ 336,000₫

-40%
 Vỏ quýt

Vỏ quýt

117,600₫ 196,000₫

-40%
 Vỏ cam

Vỏ cam

111,600₫ 186,000₫

-40%
 Quế

Quế

107,400₫ 179,000₫

-40%
 Khuynh diệp

Khuynh diệp

115,800₫ 193,000₫

-40%
 Đinh hương

Đinh hương

207,000₫ 345,000₫

-40%
 Vỏ bưởi

Vỏ bưởi

135,000₫ 225,000₫

-40%
 Hồi

Hồi

117,600₫ 196,000₫

-40%
 Bạc hà

Bạc hà

117,600₫ 196,000₫